About us

Husgrund

Ska du bygga hus? Låt oss hjälpa dig att lägga en bra grund till ditt nya hem.

Allt inom

mark

Svahn Mark AB arbetar med:

 

Gräv- och schaktarbeten

Vi utför diverse grävarbeten såsom tomtplanering, schaktning för husgrunder och gjutning av dessa.

VA-arbeten såsom FANN-markbädd – infiltration – fosforfällor och minireningsverk. Vi har vidareutbildat oss inom detta område så att vi följer rådande lagar och bestämmelser.

Vi ombesörjer även asfaltering.

 

Grundisolering

Vi är utför dränering och grundisolering av villor och större fastigheter.

 

Plattsättning

Vill ni ha en stensatt trädgårdsgång eller uteplats, eller kanske en stödmur i trädgården? Vi ordnar allt inom marksten och trädgårdsanläggning.

 

Sprängningsarbeten

Vi utför diverse mindre sprängningsarbeten.

 

Vägunderhåll

Vi utför snöröjning och halkbekämpning vintertid. Under sommarhalvåret klipper vi diken.

 

  • ROT-avdraget

Du kan dra av 30 procent avarbetskostnaden ända upp till 100.000 i ett hushåll med två personer, 50.000 kronor per individ per år. Läs mer på www.skatteverket.se

 

  • Dränering året runt

Du vet väl att du kan dränera ditt husgrund året runt? Den dränerande isoleringen är gjord med förslutna celler vilket gör att den kappilära stighöjden i materialet är <5mm. Fukt transporteras från den varmare källarväggen ut i isoleringen där ångar kondenseras och rinner ner till dräneringen.

 

Forkarby 312

755 93 Uppsala

Ring oss:

070 666 58 25

Email:

info@svahnmark.se